Doo Dah 4


Doo Dah 4

1. Hiroshi Sato - Gemini
2. Chiemi Manabe - Untotooko
3. Akiko Yano - Rose Garden
4. Toshiki Kadomatsu - Bass Battle (Chako)
5. Swing Slow - Good Morning, Mr. Echo
6. Miharu Koshi - Scandal Night
7. Makoto Matsushita - September Rain
8. Tatsuro Yamashita - Breakdance
9. Yukihiro Takahashi - Drip Dry Eyes
10. Hiroshi Sato - This Boy